Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 1
Διασφαλίζουμε όλες τις προδιαγραφές.
Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 2
Άριστη ποιότητα υλικών, ηχομόνωσης, υγρομόνωσης & θερμομόνωσης.
Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 3
Η κατασκευή της οικίας πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς.
Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 4
Το κόστος της κατασκευής προκαθορίζεται με ακρίβεια από την αρχή.
Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 5
Η έναρξη εργασιών & αποπεράτωσης της οικίας είναι γνωστή εξ’αρχής.
Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Γιατί Εμάς; 6
Η κατασκευαστική ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.