3 Εκκλησίες

Τοποθεσία

3 Εκκλησιές

Κατηγορία έργου

Τουριστικά καταλύματα

6 Συμμεικτες κατασκευές ισογείου και εξ’ ολοκλήρου προκατασκευασμένες κατοικίες συνολικής επιφάνειας 520 τ.μ., με οντάδες συνολικής επιφάνειας 112 τ.μ. και βεράντες – περιβάλλον χώρους συνολικής επιφάνειας 424 τ.μ.