Αληθινή

Τοποθεσία

Αληθινή

Κατηγορία έργου

Προκατασκευασμένες

Προσθήκη προκατασκευασμένης κατοικίας 115τ.μ. , οντά 37τ.μ. και βεράντες 22τ.μ.

Το εργο υπο κατασκευη