Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις

Κάθε είδους ανακαίνιση που αφορά τη βελτίωση του σπιτιού, εσωτερικά (αναδιαμόρφωση, προσθήκες, αποξηλώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις, τοποθετήσεις γυψοσανίδων, τοποθετήσεις πλακιδίων, ξυλουργικές εργασίες) ή εξωτερικά (θερμοπροσόψεις, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, μονώσεις ταρατσών κ.α.).