Εκδοση οικοδομικής αδείας - Μελέτες

Εκδοση οικοδομικής αδείας - Μελέτες

Η εταιρεία Γ. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ, με την έμπειρη και ολοκληρωμένη ομάδα που διαθέτει, αλλά και με το τμήμα μηχανικών – αρχιτεκτόνων, αναλαμβάνει την εξ’ ολοκλήρου αδειοδότηση οικοδομικών αδειών για νέες και υφιστάμενες κατοικίες. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, με πλήρη κάλυψη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο δίνοντας λύσεις σε κάθε σας ανάγκη.

Εκδοση οικοδομικής αδείας - Μελέτες