Επιχρίσματα - Θερμοπρόσοψη

Επιχρίσματα - Θερμοπρόσοψη

Η εταιρία Γ. Προβιδάκης ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ αναλαμβάνει και ως μεμονωμένη εργασία (κατασκευή – συντήρηση) την εφαρμογή συμβατικών επιχρισμάτων (σοβάς) ,αλλά και την εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης σε όλες τις επιφάνειες της κατοικίας σας.