Γάζι

Τοποθεσία

Γάζι

Κατηγορία έργου

Προκατασκευασμένες

Προκατσκευασμένη κατοικία 120τ.μ. και βεράντες 48τ.μ.

Το εργο υπο κατασκευη