Μεσαμπελιές

Τοποθεσία

Μεσαμπελιές

Κατηγορία έργου

Από οπλισμένο σκυρόδεμα