Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Όραμα

 

Όραμα της Γ. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Α.Ε. είναι να διαπρέπουμε σε ό,τι κάνουμε και να αποτελούμε το πρότυπο σημείο αναφοράς πελατών, διαμεσολαβητών και εταιρειών.

 

Αποστολή

 

Η Γ. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Α.Ε. αναπτύσσεται με συνέπεια και υπευθυνότητα τηρώντας μια σταθερή εμπορική πολιτική και εφαρμόζοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική που εστιάζει στην εξέλιξη και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

 

Αποστολή της Γ. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Α.Ε. είναι να διαθέτει καινοτόμα προϊόντα και άμεσες λύσεις, που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών μας.

 

Αξίες

 

Οι αξίες που διέπουν την εταιρεία μας αποτελούν το κλειδί της συνολικής επιχειρηματικής μας επιτυχίας.

 

Ακεραιότητα: Κάθε μας ενέργεια χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια. Λειτουργούμε με διαφάνεια και σεβόμαστε τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας.

 

Ομαδικότητα: Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την ομαδικότητα για ένα πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα. Πιστεύουμε πως με ομαδικό πνεύμα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και μεγαλύτερα.

 

Αξιοπιστία: Λειτουργούμε με αξιοπιστία, τηρώντας τις υποσχέσεις μας και διασφαλίζοντας την ποιότητα της κατασκευής μας.

 

Επαγγελματισμός: Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τις ικανότητες που διασφαλίζουν την εκπλήρωση της αποστολής μας, βασιζόμενοι σε υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για την εξέλιξη και βελτίωση των επιδόσεων μας.