ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ

Τοποθεσία

ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ

Κατηγορία έργου

Προκατασκευασμένες

Προκατασκευασμένη κατοικία 90τ.μ. και οντά 12τ.μ.