Πρασσά

Τοποθεσία

Πρασσά

Κατηγορία έργου

Προκατασκευασμένες

2 Προκατασκευασμένες κατοικίες 102τ.μ. και βεράντες 25τ.μ., η καθεμία.