Σύσταση χρηματοδότησης στεγαστικού δανείου

Σύσταση χρηματοδότησης στεγαστικού δανείου

Η εταιρεία Γ. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ συνεργάζεται με τραπεζικά/ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεσολαβώντας να κλείσετε το ραντεβού σας σε κάποιο από αυτά, με σκοπό την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας. Παράλληλα, ως διαμεσολαβητής, σας στηρίζει προωθώντας τη διαδικασία χρηματοδότησης ενός στεγαστικού δανείου.

Σύσταση χρηματοδότησης στεγαστικού δανείου