Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος  Μεσσαμπελιές 115 τ.μ Μεσσαμπελιες 115 τ.μ
Τοποθεσία Μεσσαμπελιές Ηρακλείου
Ημερομηνία 2016 2016
Κατηγορία