Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος  Πατσίδες 120 τ.μ. Πατσιδες 120 τ.μ.
Τοποθεσία Πατσίδες Ηρακλείου
Ημερομηνία 2016 2016
Κατηγορία