Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος Μεζονέτες ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η
Τοποθεσία ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η
Κατηγορία Μεζονετες