Οικοπροκάτ Προβιδάκης Γιώργος  Καλαμάκι Καλαμακι
Τοποθεσία Καλαμάκι
Ημερομηνία 2018 2018
Κατηγορία