Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για την κατασκευή κτιρίων που αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις (όπως το «εξοικονομώ», το ΕΣΠΑ, το LEADER κλπ).

Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων