υπηρεσίες

Η εταιρία Γ. Προβιδάκης ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ προσφέρει τη δυνατότητα εξ’ ολοκλήρου κατασκευής αλλά και μεμονωμένων εργασιών.